Pojištění propadnutí kauce od Allianz

Pojišťovna Allianz vám nabízí "Pojištění propadnutí kauce skládané při pronájmu rekreačního plavidla". Toto pojištění umožní omezit riziko propadnutí kauce při pronájmu lodí (jakéhokoliv charteru) v případě jejího poškození.

Pojištění kauce se uzavírá v ČR bez ohledu na charterovou společnost, od které je plavidlo pronajímáno. Sjednáním pojištění a uhrazením pojistné částky jste pojištěni pro případ částečného či úplného propadnutí kauce. Dle pojistných podmínek Allianz nahrazuje oprávněně zadržené částky kauce v případě událostí zaviněných kapitánem (skipperem) nebo posádkou, a to až do výše zvolené výše kauce. Tato kauce většinou odpovídá výši spoluúčasti v rámci majetkového pojištění plavidla (vodní KASKO).

Tímto pojištěním se nezbavujete povinnosti složit kauci v místě pronájmu, avšak v případě zadržení kauce obdržíte po odečtení spoluúčasti vynaložené prostředky zpět.

Na důkaz vzniku pojistné události je nutné doložit tyto doklady:

  • kopii smlouvy o pronájmu vozidla
  • doklad o úhradě kauce
  • seznam posádky plavidla
  • protokol o původu, příčině a rozsahu škody
  • jména, adresy zúčastněných osob a svědků
  • adresa, číslo spisu vedeného policí, popř. správou přístavu
  • doklady o hodnotě věci (např. účtenky, faktury v originálu)
  • Pozor, pouze oprávněně zadržené částky mohou být odečteny z kauce !
  • Neoprávněně zadržené částky z hlediska pojištění patří ke škodám vzniklým nikoli zaviněním skippera či posádky, ale v důsledku vadné konstrukce nebo únavy materiálu, např. roztržení plachty bez působení zvnějšku, utržený úpon, přetržení kotevního řetězu apod.. V takovýchto případech je nutno požádat pronajímatele lodě o zdůvodnění, proč máte za takovou škodu ručit, a toto nám sdělit.

Stanovení pojistné částky (výše placené kauce)

Výše kauce v KčVýše kauce v EurechSpoluúčastPojistné
16.000,- Kč500,- EUR1.600,- Kč1.760,- Kč
32.000,- Kč1.000,- EUR2.400,- Kč2.880,- Kč
48.000,- Kč1.500,- EUR3.200,- Kč4.160,- Kč
64.000,- Kč2.000,- EUR4.000,- Kč5.120,- Kč
80.000,- Kč2.500,- EUR4.000,- Kč6.400,- Kč
96.000,- Kč3.000,- EUR4.000,- Kč8.000,- Kč

 

Tvorba webu: ICT Solution | © 2008 Czech Yacht